بدون عنوان... میتونین نخونین

خیلی داغونم خیلیییییییییییی....دو شبه خواب به چشمم نیومده و درگیرم.شاید یکساعت اندازه  خواب دو روز من باشه اونم بااسترس پریدم و گریه کردم. هیچکس درکم نمیکنه... کسی هم کنارم نیست که همراهم باشه... کاش میشد این دوهفته بگذره...دلم آغوش دوست داشتنیم رو میخواد حتی اگه مال من نباشه... میشه برا چند ساعت بهم قرضش بدن ؟؟؟ دست چپم تیرمیکشه و داغونم... خدایا کجایی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟میشه تمومش کنی و اون روی زندگیم رو نشونم بدی؟؟؟؟؟

/ 3 نظر / 19 بازدید
پژمان

سلام تغییرات وقتی از راه میرسن قبل از اونکه بیان با خودشون توانایی های لازم رو هم همراه میارن . مطمئن هستم شما توانایی این رو دارین که از پس همه خوب بربیاید . به ما هم سر بزن . موفق باشی http://lahzelahzeomrman.mihanblog.com

...

کاش تو این یکی دو هفته مونده به امتحانای پایان ترمم میشد این بی خوابی شما رو با خواب الودگی من عوض کنیم اون موقع هم من به درسام میرسیدم هم شما به ارامش [خواب]

خانومه:)

چی شده دختر؟؟؟ نگرانت شدم :( دعا میکنم هر چی هست به خیر ختم بشه