برمیگردم ...... به زودی

کامپیوتر خونه و شرکت هردو باهم اعتصاب کردن و تصمیم دارن لجمو دربیارنگریهفکر کنم وقتی خواستن خراب بشن باهم دست به یکی کردنمتفکرسرم حسابی شلوغه و خودمو تو کار غرق کردم ولی باعث نمیشه نیام اینجا و ننویسم آخه اگه ننویسم دق میکنمنیشخندمیدونم که همه امتحان دارن و سرشون شلوغه. براهمه دوستای عزیزم دعا میکنم .فرشتهمیدونین هر شب که میخوام بخوابم دعا میکنم که صبح که ازخواب بیدارشدم یه خبرجدید و خوب بهم بدن تا زندگیم یه کم تغییر کنه ولی هنوز که هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و من همچنان منتظرم البته کلی امیدوارم و میدونم که خبرای خوب همیشه دیر به آدمها میرسن و تو سختترین لحظه بهترینها در انتظار ماست (اون کی بود گفت به همین خیال باش؟؟؟؟؟سوالتعجب).منتظرم پس برام دعا کنینقلب

                                        برمیگردم.......

/ 2 نظر / 16 بازدید
لوسی

چه ارزوی جالبی میکنی

لوسی

چه ارزوی جالبی میکنی