آرامش درونم

لبخندامروز روز سختیه برام ولی نمیدونم چرا اصلا استرس ندارم واینقدر آروممتعجبالبته چند باری ازصبح یه چند تاجیغ بنفش سر این کارگرای بیچاره که سوالای بی موقع میپرسیدن و اعصابمو خط خطی میکردن کشیدم براخالی نموندن عریضهنیشخندآخه امروز امتحان میان ترم زبان دارم زبانودیروز تادیروقت سرکاروکلاس ایروبیک بودم و وقتی خسته رسیدم نشستم جلوTV و تا ته همه سریالها(طلسم زیبا....باران دروغ .. وپاستا ) رو دیدم و مثل سرخوشا شام خوردم نیشخندوساعت ده شب تازه گفتم ای دل غافل کی میخواد این کتابو بخونه؟؟؟گریهتازه کلیم خوابم میومدخوابچاره ای نبود به هرحال یولیا قبول میشم یانه!!! اعتماد به نفسم دیگه خودمم کشتهاز خود راضیکلی کمبود خواب دارم وخوشحالم که فردا تعطیلم ومیمونم خونهخنده

/ 0 نظر / 12 بازدید