این منم.... یه مرده متحرک

تمام غم دنیا روشونه هام سنگینی میکنه. کاش بمیرم و این روزها رو نبینم.دیگه مرگ هم نمیتونه زخمهام رو التیام ببخشه. این روز کذایی روز مرگ احساسمه. درست مثل یه مرده متحرکم. امروز صبح صدای تکه تکه شدن زندگیم رو شنیدم وفقط سکوتم تنها پناهم بود.هرچقدر زجه بزنم وگریه کنم نمیتونم خودم روببخشم. دیگه چند روزه براخودم گریه نمیکنم برا کسی گریه میکنم که تمام احساسش رو به من داد وراه نفس کشیدن رو نشونم داد. هیچکس منو نمیفهمه حتی کسی رغبت نمیکنه به حرفام گوش کنه حتی اون که تنها نقطه عطف زندگیم وتنها پناهم بود. خدا هم خوقته صدامو نمیشنوه وامروز بهم ثابت کرد که قدرت قهرش درمورد من از مهربونیاش بیشتره. فقط یک چیز تو اینهمه مدت خواستم ازش اینکه عاشق باشم ولذت عشق رو تجربه کنم نه پول خواستم و نه قدرت. اما فقط نشونم داد که چطور میتونه همه عشق زندگیم رو ازم بگیره ومنو تو یه موقعیت وحشتناک بذاره. عزیزترین کسام هم دیگه منو نمیخوان برای نگه داشتن هرکدوم باید از اون یکی بگذرم و این برای من ازمرگ هزاران بار سختتره.عشقم وپدرومادرم برام تویک ترازوهستند ونمیتونم جداشون کنم هرسه ازجونمم برام باارزشترند. چند دفعه سعی کردم ازشرخودم خلاص بشم ولی نتونستم. برای یه مرده فرقی نمیکنه کجا و درچه وضعیتی باشه کاش یکی پیدا بشه و این جنازه بی سروسامون رو دفن کنه شاید اینطوری به آرامش برسم.طاقت یه قطره اشکتو ندارم زندگیم حتی اگه تمام زخمهای دنیا رو به جونم بزنی بازم عاشقتم . تو حقت از زندگی خیلی بیشتر ازمنه....

/ 3 نظر / 13 بازدید
خانم توت فرنگی

عزیزم.. میدونم شرایطت شرایط خوبی نیس. من وقتی بچه بودم.. اگه کسی ازم میپرسید مامانت رو بیشتر دوس داری یا بابات رو استرس میگرفتم. من هر دوشون رو دوست داشتم. و هر چی میگفتم هر دو. باز سوالشون رو تکرار میکردن. نمیخوام شرایطت رو با خاطره بچگیهام هم سطح بدونم. نه. ولی منظورم این بود که انتخاب خیلی سخته. تو عاشق هر سه شون هستی. و انصاف نیس که اینطور زیر منگنه قرارت بدن. فکر خودکشی رو نکن. این دوره با تمام بدیهاش ولی موندگار نیس. برات آرزوی آرامش میکنم تو زندگیت. میبوسمت.

موج اف

سلام وبلاگ بسیار زیبا و خوبی دارین موفق باشین [گل]